Bel 010 4770074 of stuur een e-mail

Een duf gevoel?

Een te hoge CO2-concentratie verlaagt de
prestaties van uw medewerkers

Hoe gezond is uw dagverblijf?

De door de GGD bepaalde grenswaarde voor luchtkwaliteit wordt door
maar liefst 70% van de kinderdagverblijven en scholen overschreden.

Last van allergiën of aandoeningen
aan de luchtwegen?

Een gezond binnenklimaat kan de klachten verminderen.

RI&E en Arbomaatregelen

Heeft u al uw risico's in beeld?

Fijnstof

Biedt u een gezonde werkomgeving voor uw werknemers?

Home

Gezondheids- en bouwfysisch onderzoek

Een gezond werk- en leefklimaat is cruciaal voor optimale prestatie en het welzijn van de mensen en kinderen die in een ruimte verblijven. Zichtbare en onzichtbare factoren spelen hierin een belangrijke rol. Maar hoe weet u of de luchtkwaliteit in uw kinderdagverblijf of school gezond is? Welke regelgeving is er van toepassing in bedrijven en hoe weet u of u hieraan voldoet? Heeft u uw (gezondheids)risico’s in beeld?

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Met de opgebouwde expertise en ervaring op het gebied van binnenklimaat, ergonomische meubelen, medisch advies en milieukunde kan Adelmeijer + Jacobs u inzicht geven in uw situatie aangaande binnenklimaat, risico-inventarisatie (RIE) en preventie. Het resultaat? Een behaaglijke, gezonde omgeving en een onderbouwd rapport dat aantoont dat u serieus werk maakt van de gezondheid van uw medewerkers, bewoners en kinderen.

Quickscan: snel inzicht in het binnenklimaat

fijnstof

Het binnenklimaat is belangrijk voor de gezondheid én voor de prestaties van mensen. Een slecht binnenklimaat kan onnodig ziekteverzuim tot gevolg hebben. In het Bouwbesluit 2012 en de Arbowet staat daarom dat het binnenklimaat aan de gestelde normen moet voldoen. Met de quickscan heeft u snel inzicht in de kwaliteit van uw binnenklimaat. Lees hier meer over de quickscan binnenklimaat.

“Dikke onvoldoende voor binnenklimaat scholen”

Het is snikheet of veel te koud, te donker of de zon verblindt. Een kwart van de schoolleiders geeft een ruime onvoldoende voor het binnenklimaat in hun klaslokalen. Dat meldt dagblad Trouw naar aanleiding van een onderzoek van Het Centrum voor Gezonde Scholen naar schoolgebouwen in België, Nederland en Luxemburg. Lees hier het volledige artikel.

Een gezond werk- en leefklimaat

De samenstelling van de lucht zoals CO2-concentratie, fijnstof en luchtvochtigheid bepalen de kwaliteit van het binnenklimaat. Aan de hand van een gedegen meting en interpretatie van de gegevens (zijn er logische verklaringen voor uitschieters?) leveren wij inzicht in de problematiek én concreet advies. Vaak zijn eenvoudige aanpassingen in bijvoorbeeld ventilatie de oplossing.

Lees verder…

Lees meer over binnenklimaat voor kinderopvang en scholen.
Lees meer over binnenklimaat voor bedrijven.

Wettelijke plicht

Een goede werkomgeving bevordert het welzijn en de prestatie van uw medewerkers aanzienlijk. Bovendien bent u wettelijk verplicht een Risico-inventarisatie en Evaluatie op te stellen. Wij combineren het nuttige met het aangename en bieden u graag inzicht in de situatie in uw bedrijf.

Lees verder…

Lees meer over RI&E voor kinderopvang en scholen.
Lees meer over RI&E voor bedrijven.

Veilig slapen en spelen

Kinderbedden -en boxen in een kinderdagverblijf moeten voldoen aan de eisen in het Warenwetbesluit Kinderbedden en -boxen. Uitgangspunt is dat er geen gevaar ontstaat voor de veiligheid en gezondheid van het kind. Hetzelfde geldt voor speeltoestellen. Maar ook de begeleiders moeten op een gezonde manier kunnen werken.

Lees verder…

Lees meer over veiligheid van kinderbedden en -boxen.
Lees meer over veiligheid van speeltoestellen.

Bouwfysisch onderzoek

Een gebouw moet voldoen aan een aantal bouwfysische kwaliteiten. Bouwfysisch onderzoek geeft inzicht in de problematiek en wij leveren u concreet advies. Staat u op het punt een nieuw pand te bouwen of uw huidige locatie te renoveren? Dan denken wij graag vooraf alvast mee over een gezond binnenklimaat.